HÅLLBARHETSSTRATEGI 

När vi startade GAZ.T Wood & Art ville vi skapa produkter som inte tar av naturen. Det kräver lite extra eftertanke i hela processen. Och det är viktigt för oss. Här kan du läsa mer om vad vi gör och vad vi tänker om hållbarhet. 


  • Allt trämaterial vi använder är i första hand spillmaterial. För vissa produkter använder vi virke av träd som fällts i göteborgsområdet av en arborist. 
  • Vi använder endast fossilfri el till samtliga eldrivna maskiner och verktyg.            
  • Allt emballage och kartonger är återvunnet material samt ofärgat/oblekt. Vi använder så lite vi bara kan och träullen i smyckesboxarna kan användas som braständare.  
  • Vårt eget spillmaterial används till nya produkter, till exempel till örhängen eller display ställ. 
  • I vår smyckes kollektion används förutom trä, enbart sterling silver och återvunnet silver i den mån det finns. Samtliga kedjor är återvunnet silver. 
  • We use scrap wood from local workshops and factories. We also work with local arborists for wood taken down in the Gothenburg area. 
  • All our electric tool are run by fossil free electricity.            
  • All packaging is recycled material and non colored. However we use as little as possible. For example the wood chips in the jewelry boxes can be used as fire-starters.           

  • The scrap from our own production we make new products of. 

  • For our jewelries we use besides wood only sterling silver and recycled silver as much as possible. All chains are recycled silver.            

Mission

Skogen betyder väldigt mycket för oss. Att aktivt arbeta för att hjälpa och värna om skogen i vår närhet är viktigt inte bara för oss utan för alla. En del av våra intäkter ska gå till projekt för att bevara och ta hand om vår natur runt om i världen. Och till vår svenska skog och natur i första hand.

Vi vill genom våra plattformar dela med oss av vår kunskap och lyfta andras om hållbarhet i allmänhet och skog i synnerhet.

Vi vill skapa produkter med mervärde genom att förmedla dem med en historia.

Spillmaterial används till större delen av produkterna. Varje liten detalj är viktig såsom maskiner och verktyg, emballage, material och behandling. Därför är vi noga med varje beslut, varje val vi gör ska vara det bättre ur hållbarhetssynpunkt. 

Vår vision är att vara ett starkt varumärke som förknippas med hållbarhet och svenskt hantverk. Samt att bli en stark plattform för kunskapsspridning om hållbarhet, hantverk och natur. Vi vill skapa vackra träprodukter utan att stjäla av skogen.

Våra fokusområden


.

.

.

Småskaligt hantverk

Småskalig produktion med unika produkter tillverkade med genuina svenska hantverksmetoder. Vi jobbar med slow-design och låter materialet visa oss vad kan bli. Vi anpassar våra  tillverkningsmetoder utifrån materialets egenskaper och utformning. 


.

.


Hållbarhet

Från råmaterial till återvinning. Vi lägger mycket tid på att våra produkter ska på alla sätt vara hållbara. Från tanke till färdig produkt. Redan på skissbordet tar vi hänsyn till alla hållbarhetsaspekter och låter det styra hela processen. I alla val och beslut finns hållbarhet med, tillverkningssätt,  minimering av spill och undvika onödiga kemikalier, såsom färg och träbehandling.  

.


.


.


.


Hållbara råvaror

Trä ska alltid vara huvudmaterialet i våra produkter. Alltid svenskt. Spillmaterial används i första hand och så mycket det går. Vi samarbetar med lokala arborister för lokal råvara. 


.

.


Historia

Våra produkter förmedlas med en historia. För våra hästar har vi skapat fem personligheter. Precis som hantverket i sig har förmedlats genom generationer vill vi förmedla våra produkters historia. Materialets historia för att få leva vidare hos våra kunder och skapa nya historier i många generationer framöver. 


..

Ansvarfull verksamhet

Vi bryr oss, om naturen, om människor. Vi stressar inte igenom några beslut. Vi tänker efter, hellre att det tar längre tid och blir riktigt bra på alla plan. Slow design helt enkelt. Närproducerat för att minska klimatpåverkan av transporter. Tillverkning som inte skadar.