HÅLLBARHETSSTRATEGI

Mina föräldrar skulle flytta och jag hjälpte pappa att städa på vinden. Där hittade vi en box, väl gömd och fint inslagen med jutesnöre. Vi blev båda häpna och förvånade när vi knöt upp snöret och öppnade lådan. Där fanns år av historia i form av täljda hästar, både färdiga och halvfärdiga, redo för nästa generation att ta över. Där och då föddes GAZ.T Wood & Art.

GAZ står för Gösta, Anders och Zara. Gösta var min farfar och det var hans hästar vi hittade på vinden. Anders är min pappa och det är nu vi två som förvaltar farfars arv och för vidare den där magin som vi fann i lådan på vinden.

Vi täljer hästar och gör produkter i trä. Vår kärnprodukt, vår masterpiece är ljusbågen. En ljusstake med sju ljus och fem hästar som grundar sig i den gamla staffansbågen. Hållbarhet har varit kärnan redan från början. Och vi avser fortsätta med det. 

Mission

Skogen betyder väldigt mycket för oss. Att aktivt arbeta för att hjälpa och värna om skogen i vår närhet är viktigt inte bara för oss utan för alla. En del av våra intäkter ska gå till projekt för att bevara och ta hand om vår natur runt om i världen. Och till vår svenska skog och natur i första hand.

Vi vill genom våra plattformar dela med oss av vår kunskap och lyfta andras om hållbarhet i allmänhet och skog i synnerhet.

Vi vill skapa produkter med mervärde genom att förmedla dem med en historia.

Spillmaterial används till större delen av produkterna. Varje liten detalj är viktig såsom maskiner och verktyg, emballage, material och behandling. Därför är vi noga med varje beslut, varje val vi gör ska vara det bättre ur hållbarhetssynpunkt. 

Vår vision är att vara ett starkt varumärke som förknippas med hållbarhet och svenskt hantverk. Samt att bli en stark plattform för kunskapsspridning om hållbarhet, hantverk och natur. Vi vill skapa vackra träprodukter utan att stjäla av skogen

Våra fokusområden


.

.

.

Småskaligt hantverk

Småskalig produktion med unika produkter tillverkade med genuina svenska hantverksmetoder. Vi jobbar med slow-design och låter materialet visa oss vad kan bli. Vi anpassar våra  tillverkningsmetoder utifrån materialets egenskaper och utformning samt alltid hållbarhet i centrum. 


.

.


Hållbarhet

Från råmaterial till återvinning. Vi lägger mycket tid på att våra produkter ska på alla sätt vara hållbara. Från tanke till färdig produkt. Redan på skissbordet tar vi hänsyn till alla hållbarhetsaspekter och låter det styra hela processen. I alla val och beslut finns hållbarhet med, tillverkningssätt,  minimering av spill och undvika onödiga kemikalier. såsom färg och träbehandling.  

.


.


.


.


Hållbara råvaror

Trä ska alltid vara huvudmaterialet i våra produkter. Alltid svenskt. Alltid miljöcertifierat virke. Spillmaterial används i första hand och så mycket det går. Vår kärlek till skogen ska genomlysa alla produkter. 


.

.


Historia

Våra produkter förmedlas med en historia. För våra hästar har vi skapat fem personligheter. Precis som hantverket i sig har förmedlats genom generationer vill vi förmedla våra produkters historia. Materialets historia för att få leva vidare hos våra kunder och skapa nya historier. 


..

Ansvarfull verksamhet

Vi bryr oss, om naturen, om människor. Vi stressar inte igenom några beslut. Vi tänker efter, hellre att det tar längre tid och blir riktigt bra på alla plan. Slow design helt enkelt. Närproducerat för att minska klimatpåverkan av transporter. Tillverkning som inte skadar.